تاثیر دارچین بر یادگیری


تاثیر دارچین بر یادگیری
مطالعه‌ای که توسط دانشمندان عصب‌شناسی مرکز پزشکی دانشگاه راش (Rush University) در آمریکا انجام شد، نشان داد که مصرف دارچین در موش‌های آزمایشگاهی باعث افزایش مهارت‌های یادگیری در آن‌ها می‌شود.

برخی افراد به طور مادرزادی قدرت یادگیری بالایی دارند، برخی دیگر با تلاش فراوان این قدرت را به دست می‌آورند و بعضی دیگر به‌رغم تلاش‌های فراوان، یادگیری کارهای جدید برای‌شان دشوار است. اطلاعات اندکی در مورد فرایندهای عصبی که باعث می‌شود تا فردی قدرت یادگیری پایینی داشته باشد و همچنین نحوه ارتقای قدرت یادگیری افراد وجود دارد.

با این وجود، پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که مصرف دارچین کمک زیادی به ارتقای قدرت یادگیری می‌کند. کالیپادا پاهان، سرتیم این پژوهش، می‌گوید: «استفاده از دارچین ایمن‌ترین و ساده‌ترین راه برای تبدیل افرادی با قدرت یادگیری پایین به افرادی با توانایی یادگیری بالاست. البته در این زمینه درک مکانیزم‌های مغز که باعث می‌شود فردی قدرت کمی در یادگیری داشته باشد، کمک زیادی به یافتن استراتژی‌های موثر در تقویت حافظه و قدرت یادگیری افراد می‌کند».

نکته کلیدی در این موضوع بخش کوچکی در مغز با نام هیپوکامپ است که باعث تولید، سازمان دادن و نگهداری حافظه می‌شود. پژوهش‌گران دریافتند که هیپوکامپ افرادی که قدرت یادگیری کمی دارند CREB (پروتئین موثر در حافظه و یادگیری) پایینی نسبت به افراد با قدرت یادگیری بالا دارد. همچنین این افراد GABRA5 (پروتئینی که تاثیر منفی در یادگیری دارد) بیشتری نسبت به افراد دیگر دارند.

برای سنجش این مسئله، به موش‌های آزمایشگاهی دارچین خورانده شد که بدن آن‌ها دارچین را به بنزوات سدیم تبدیل می‌کند. بنزوات سدیم یک ماده شیمیایی است که از آن برای ترمیم آسیب‌های مغزی استفاده می‌شود. وقت بنزوات سدیم وارد مغز موش‌ها شد، CREB افزایش و GABRA5 کاهش یافت و شکل‌پذیری (توانایی تغییر) نورون‌های ناحیه هیپوکامپ شبیه‌سازی شد. این تغییرات باعث بهبود حافظه و افزایش قدرت یادگیری در موش‌ها می‌شود.

محققان برای سنجش عملی این پدیده، از یک ماز بارنز (Barnes maze) استفاده کردند که یک ماز مدور مرتفع استاندارد با ۲۰ سوراخ است. آن‌ها از این ماز برای تعیین موش‌های با قدرت یادگیری بالا و قدرت یادگیری پایین استفاده کردند. پس از دو روز آموزش، توانایی موش‌ها برای پیدا کردن سوراخ‌ها مورد سنجش قرار گفت. همین کار یک ماه بعد و پس از خوراندن دارچین به موش‌ها انجام شد.

نتایج نشان داد که موش‌هایی که قدرت یادگیری پایینی داشتند پس از مصرف دارچین توانایی بهتری در یادگیری پیدا کردند و حافظه آن‌ها بهبود پیدا کرد. با این حال، مصرف دارچین در موش‌هایی که قدرت یادگیری بالایی داشتند، بهبود یا ارتقایی را در مهارت‌های یادگیری آن‌ها نشان نداد.

منبع: sciencedaily